СОУ „Нешо Бончев” е избрано за Европейско училище за жива планета

СОУ „Нешо Бончев” е избрано за Европейско училище за жива планета

     Силвия Бобекова, преподавател по английски език в СОУ „Нешо Бончев”, спечели международен проект „Европейски училища за жива планета” към Фондация за защита на живата природа. По проекта „Европейски училища за жива планета” са кандидатствали 10 европейски страни, през които минава река Дунав, а от България – над 50 училища. От всяка страна са одобрени по трима участници, от България това са СОУ „Нешо Бончев” – Панагюрище и професионалните гимназии по туризъм в Пловдив и Габрово. Одобрените участници са били на едноседмичен семинар в Националиня информационен център на Фондацията в Илмиц, област Бургенленд, Австрия. Всеки преподавател е бил придружен от свой ученик. Силвия Бобекова е избрала деветокласничката Габриела Авелова.

Целта на проекта е да мотивира учители и ученици да станат приятели на природата, да бъдат съпричастни към опазването на околната среда, да се предизвика по-активно отношение на гражданското общество към екологичните проблеми. 

СОУ „Нешо Бончев” стартира реализацията на проекта и става Европейско училище за жива планета. Вече е сформирана основната група от доброволци - 25 ученици, която ще работи по проекта. Неин ръководител е Силвия Бобекова, а партньор Габриела Авелова. Официалното откриване на работата по проекта ще бъде на 5 ноември от 19 часа в двора на училището, а стартът ще бъде наистина впечатляващ – със заря. По проекта са предвидени много атрактивни дейности и интересни инициативи. Партньор на училището ще бъде Община Панагюрище, ще се търси и подкрепата на екоорганизации, фирми, граждански сдружения.Проектът трябва да приключи през месец май и след отчитането на резултатите от страните участнички в Националния инфоцентър в Илмиц, Карпатия, училищната група победител ще бъде наградена с едноседмичен къмпинг в Австрия. Бончевци са силно мотивирани да работят по проекта, а Панагюрската гимназия за пореден път доказва, че може да успява и е на европейско ниво. СОУ „Нешо Бончев” е член и на Асоциацията на Кеймбрийдж училищата. За Панагюрище пък е въпрос на висок престиж да има  европейско училище, отговарящо на най-новите образователни изисквания и съвременни тенденции.