„Ужасните осем” - Основните замърсители на въздуха PDF Печат Е-мейл

У Ж А С Н И Т Е   О С Е М 

Основните замърсители на въздуха

 

На 22 февруари т. г. в заседателната зала на община Панагюрище учениците от СОУ „Нешо Бончев” представиха „Ужасните осем”. Това е втората благотворителна екопиеса, която бе реализирана от еколозите в Европейското училище за жива планета. Учениците представиха основните въздушни замърсители – нехомогенните частици (прах, сажди, пепел), въглероден оксид и въглероден диоксид, серен диоксид, азотни оксиди, озон, токсини, фреони  и др. Те дискутираха как и от къде се получават, както и ефектите, които проявяват върху здравето на хората и околната среда. Средствата, събрани от този благотворителен екотеатър, ще бъдат оползотворени за изработването на велостойки в двора на училището. Бончевците, които мислят природосъобразно, искат да стимулират използването на екотранспорт в нашия град. Те добре осъзнават, че замърсителите на въздуха влияят както на природата, така и на нашето здраве.

Всички участници в проекта и тяхната ръководителка – г-жа Силвия Бобекова искрено благодарят на всички, уважили с присъствието си и със своето внимание, организираното от тях благотворително мероприятие. Особена благодарност отправят към представителите на ИНТЕРАКТ клуб – младите ротарианци от  гр. Панагюрище, които направиха дарение в размер на 100 лева за изработване на велостойките в двора на СОУ „Нешо Бончев”.

 

 

В края на вечерта еколидерите призоваха всички присъстващи да вземат активно участие и в следващата екоинициатива – часът на Земята на 27 март в 20:30 ч. Тогава в продължение на  1 час, докато се пести енергия, учениците ще пеят и се забавляват на свещи в двора на училището.

„Този екорап измислихме за вас,

за да мислите „в зелено” заедно със нас!”

     

            ЕКОРАП  

Живеем ден след ден на планетата Земя,

Жалко е, не мислим, но факта е това.

Щом ний сме нейни гости, а тя е домакин,

Има ли значение дали ще и вредим?

Гориме нафта и бензин, масла, боклук, дърва-

Въглероден диоксид, но какво ли от това?

 

Какво ли драги хора, ако мислите така,

питам ви ще стане с планетата Земя?

 

Изгаряния вредни, особено за нас, 

серен диоксид не е полезен газ!

Влакове, мотори, самолети и коли-

От всичко страда въздуха, ясно си личи.

 

Какво ли драги хора, ако мислите така,

питам ви ще стане с планетата Земя?

 

Нанасяме щети - и малки, и големи,

Какво тогава случва се със площите зелени?

Азотните оксиди ... и те са врагове?

От к”во ли идват тези киселинни дъждове?

 

Какво ли драги хора, ако мислите така,

питам ви ще стане с планетата Земя?

 

Изсичаме горите – не мислим, че вредим.

Дори на тяхно място завод да построим.

Дали пък със делата природата рушим?

Осъзнаем ли вината, Земята ще спасим.

 

Видяхте ли, приятели, с нашите дела  успяхме да спасим планетата Земя.

 
< Предишна   Следваща >