Прием на ученици PDF Печат Е-мейл

 

За вас, родители!

 

 

- Училището ни има повече от стогодишна традиция в областа на хуманитарните дисциплини

 

- Разполагаме с висококвалифицирани преподаватели с университетско образование

 

- Училището ни е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата

 

- Разширеното изучаване на профилиращите предмети дава на децата ви знания, осигуряващи им лесен прием във ВУЗ

 

- СОУ "Нешо Бончев" разполага с модерно оборудвани компютърни кабинети, където учениците придобиват адекватна за времето компютърна грамотност 

 

- В традициите на училището ни е и богатата извънкласна дейност, която осмисля свободното време на нашите възпитаници