Полезни връзки
  Link   Аз Буки - Национален седмичник за образование и наука
Отразява дейността на Министерство на образованието и науката (МОН)
  Link   Община Панагюрище
Сайта на Община Панагюрище.
  Link   Cambridge University Press
Сайта на нашия главен партньор.
  Link   Издателство ПОНС - България
Сайта на издателството.
  Link   Министерство на образованието
Сайта на МОН.
  Link   Регионален инспекторат по образованието - Пазарджик
Сайта на РИО-Пазарджик.
  Link   Национален педагогически център
Сайта на НПЦ.
  Link   Център за контрол и оценка на качеството на образованието
Сайта на ЦКОКО.
  Link   Национален център за информация и документация
Сайта на НАЦИД.
  Link   Център за развитие на човешките ресурси
Сайта на НАЦИД.
  Link   „Център за отдих и обучение – София”
Основната задача на центъра е да организира, координира и осъществява дейността по отдиха, обучението, провеждане на конгреси, конференции и семинари на ученици, учители и служители в системата на народната просвета в изпълнение на държавната политик
  Link   "Ученически отдих и спорт" - ЕАД София
Организация, отговаряща за отдиха на учениците - почивни бази, лагери и т.н.